Clerc:

Helen Hitchmough
Cae Lloi
Betws GG
Corwen
Sir Ddinbych
LL21 9PG
Rhif symudol – 07794545881

Cynghorwyr:
Hefin Lloyd-Davies (Cadeirydd)
Gwyn Edwards (Is-Gadeirydd)
Emyr Roberts
Shaun Turner
Geraint Jones
Rob Jones
Glesni Williams
Leah Edwards