Cronfa Cymunedol Fferm Wynt Wern Ddu

windturbine

Bydd Cyngor cymuned Betws Gwerfyl Goch yn gweinyddu taliad blynyddol gwirfoddol a geir gan gwmni Triodos Renewables (ac ers 2019 Equitix) (Wern Ddu) Ltd, sef perchnogion fferm Wynt Wern Ddu . Telir yr arian i mewn i gronfa o dan oruchwyliaeth Cyngor Cymuned Betws Gwerfyl Goch er budd trigolion of fewn ffiniau Cyngor Cymuned Betws Gwerfyl Goch. Bydd y cyllid yma ar gael drwy gydol y cyfnod bydd y ffermydd gwynt yn gweithredu a bydd y gyfradd yn newid yn ôl â chwyddiant yn flynyddol. Bydd y swm sydd ar gael yn flynyddol ynghyd â dyddiad ymgeisio yn cael eu hysbysebu yn lleol.

ffurflen-gais-arian-y-melinau-gwynt-cymraeg

Grantiau a Ddyfarnwyd

Windmill Fund 2018-2019

2018