Wybodaeth leol hynod ddefnyddiol

Rhagor o Wybodaeth Ddefnyddiol

Ardal Bennaf: Sir Ddinbych Sir Seremonïol: Clwyd Tref post: Rhuthun Ardal cod post: LL15 Cod deialu: 01824 Yr Heddlu: Rhifau ffôn ac eithrio argyfwng 101 neu 0300 330 0101 Tân: Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru 01745 535 250 Ambiwlans: Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Gorllewin Clwyd, Aelod Cynulliad – Darren Millar, 55 Stryd y Farchnad, Abergele LL22 7AF Senedd yr Undeb Ewropeaidd: Aelodau Seneddol Ewropeaidd: Dr Kay Swinburne, Derek Vaughan, Jill Evans, John Bufton Senedd y Deyrnas Unedig: Gorllewin Clwyd, Aelod Seneddol – David Jones, Tŷ’r Cyffredin, Llundain SW1A 0AA Cynghorydd Sir: Councillor Eryl Williams